Předání medaile za policejní zásluhy váženému panu Jaime Martínu Pucholovi.

Apr 21, 2023

“Hispánsko-českou obchodní komoru přijal Jeho Veličenstvo pan Král v paláci  Zarzuela v Madridu spolu s reprezentací Evropských obchodních komor ve Španělsku. Prezident CCHC,  Boris Mochnáč, spolu s paní ředitelkou, Jitkou Louckou, se zúčastnili tohoto příjemného a velmi obohacujícího setkání”.

Recepce v paláci Zarzuela byla příležitostí k výměně ideí a zkušeností o úloze Evropských obchodních komor ve španělské, evropské a světové ekonomice, jakož i o jejich přínosu na institucionální úrovni, které tyto komory mohou vzhledem ke svým zkušenostem v oblasti mezinárodního obchodu poskytnout. Audience u Jeho Veličenstva pana Krále vyzdvihla relevantní úlohu španělského království při podpoře spolupráce a dialogu mezi evropskými zeměmi.

Jsme velmi vděčni Jeho Veličenstvu panu Králi a Královskému paláci za poskytnutí této pocty a věříme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat v budoucnosti.

Více informací o Evropských obchodních komorách ve Španělsku na: http://www.camaraseuropeas.com/es/