B2B Enfoca Jaén

Apr 29, 2019

Ve čtvrtek 25. dubna jsme se zúčastnili události s názvem B2B Enfoca Jaén organizované zastupitelstvem provincie Jaénu. Cílem této akce bylo seznámit všechny zúčastněné s možnostmi a výhodami, které tato provincie nabízí.

Provincie Jaén je region plný příležitostí, kde se Vaše ambiciózní podnikatelské projekty stávají skutečností. Mezi nejdůležitější průmyslové sektory Jaénu patří: výroba olivového oleje, zemědělsko-potravinářská produkce, logistika, plasty, dřevařský průmysl, energie a turismus.

Tato akce byla rozdělena na různé části. Jednou z částí byl například B2B Networking, při kterém měli všichni zástupci společností možnost získat více potřebných informací a navázat nové profesionální kontakty.

Dále se uskutečnili dva různé semináře se zástupci firem, které na území Jaénu podnikají. Jeden z nich byl na téma “Výhody Provincie Jaénu,” a další na téma “Jaén region příležitostí”.Všichni přednášející se shodli na tom, že Jaén je velmi vhodnou destinací pro investice především díky své poloze – blízkost s Andaluzií, Extremadurou a Portugalskem. V neposlední řadě vyzdvihli další velmi důležité výhody jako například: dobrou životní úroveň, výbornou přípravu personálu a velmi soutěživý personál s bohatými zkušenostmi.