European Business Drink v Madridu

Feb 13, 2019

Dne 12. února 2019 se v Madridu v Hotelu InterContinental uskutečnil první letošní Europen Business Drink. Událost zahájil pan Javier Ruiz Santiago, Zástupce člena výboru Ekonomie a Soutěživosti v Autonomní oblasti Madridu, který svým proslovem oficiálně zahájil večer.

Všichni hosté měli příležitost setkat se se svými členy a ostatními zástupci z evropských obchodních komor, přičemž prohloubili své profesionální vztahy nebo navázali nové kontakty. Zároveň si pak hosté užívali příjemného prostředí. Večer také proběhlo losování a pár výherců si odneslo domů své ceny.

Rádi bychom tímto poděkovali všem zúčastněným a doufáme v další setkání na dalších akcích.