European Business Drink ve Valencii

Jun 3, 2019

Ve čtvrtek 30. května se konalo další z řady networkingových setkání zvaných European Business Drink, pořádané společně s Evropskými obchodními komorami ve Španělsku. Toto setkání bylo skvělou příležitostí k seznýmení se se členy komor v příjemném prostřední La Marian Real Juan Carlos I ve Valencii. European Business Drink se konal poblíž pláže a tak si všichni zúčastnění užili teplého kvetnového veřera. V neposlední řadě je třeba zmínit, že tento European Business Drink byl velmi speciální, jelikož behěm večera probáhala také výstava obrazů, ochutnávka kaviáru a o zábavu tohoto večera se postaral DJ. Těšíme se na Vás na příštím EBD, který se uskuteřní 11. června v Madridu.