IX. Mezinárodní kongres zahraničního obchodu

Oct 8, 2018

Ve dnech 3-5. října se v Kartageně (provincie Murcia) konal IX. ročník Mezinárodního kongresu zahraničního obchodu společnosti ACOCEX – jedno z největších setkání odborníků z oblasti zahraničního obchodu.

Kongres získal neocenitelnou podporu ze strany svých sponzorů, jako např.: BancoSantander, Mapfre, Solunion, AutoridadPortuaria de Cartagena, Aire Traducciones, Moneycorp y CASICO, a v neposlední řadě, také podporu ze stranyRadnice města Kartageny a ATA.

Během těchto tří dnů proběhly prezentace a diskuse u  kulatých stolů  s některými velmi uznávanými  profesionály z celého Španělska a se speciálními hosty: Rosa MaríaCalaf a David Hernández (DavidWines). Témata, která vzbudila největší zájem mezi účastníky,  byla zejména: „blockchain“, politicko-obchodní aktuality ze světa, vliv lidských zdrojů v mezinárodním obchodě,  „market places“, online obchod, atd.

Kongresu se zúčastnilo více než 100 profesionálů z 20ti různých národností. Mezi nimi i naše obchodní komora měla tu čest se podílet se na kongresu, a to konkrétně ve čtvrtek 4. října, kdy se náš viceprezident pan Ramón García de Ocio se zúčastnil debaty u kulatého stolu: „Podnikatelské asociace jako nástroj konkurenceschopnosti“.

V neposlední řadě, bychom se s Vámi rádi podělili a potěšili s uznáním, které obdržela poslední den kongresu Hispánsko-česká obchodní komora z rukou INFEBEXU. Hispánsko-česká obchodní komora získala referenční ocenění v oblasti  zahraničního komoru jakožto bilaterální obchodní komora. Tohoto ocenění si velmi vážíme!

Internetový zdroj

Zdroj: http://acocex.com/acocex-cartagena-2018/

Zdroj: http://acocex.com/acocex-cartagena-2018/

Zdroj: http://acocex.com/acocex-cartagena-2018/

Zdroj: http://acocex.com/acocex-cartagena-2018/