Latinskoamerická káva

Dec 7, 2018

Dne 6. prosince jsme měli tu čest zúčastnit se události s názvem Latinskoamerická káva, která byla organizována Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Tato událost měla formu přátelského networkingu, kde jsme za příjemné vánoční atmosféry mohli ochutnávat typické cukrovinky a svařené víno. Ze všech zúčastněných bychom velmi rádi jmenovali Velvyslance Španělského království v Praze, pana Ángela Lossadu Torres-Quevedo a ekonomického radu a vedoucího obchodního oddělení Velvyslanectví Španělského královstvní v Praze, pana Josého Manuela Revueltu Lapique.