Noví čeští velvyslanci byli představeni zástupcům firem a představitelům kulturní a akademické sféry

Oct 11, 2018

Jednou z tradičních akcí Ministerstva zahraničních věcí ČR je proexportní setkání nových velvyslanců s českými vývozci, kde se zástupci firem mají možnost osobně seznámit s novými velvyslanci a informovat je o svých projektech a záměrech v uvedených teritoriích.

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa představil dne 9. října 2018 v Černínském paláci zástupcům firem a představitelům kulturní a akademické sféry nové české velvyslance Ivana Jančárka (Španělsko), Jana Fulíka (Egypt) a Martina Vítka (Irák). U jednotlivých zemí náměstek Tlapa akcentoval zejména obchodně ekonomické zájmy České republiky a upozornil na perspektivní obory možné spolupráce.

Martin Tlapa připomněl, že Španělsko je jedním z největších trhů EU. V posledních letech zůstává vzájemný vývoz a dovoz mezi Českou republikou a Španělskem na standardní úrovni bez zásadních změn, ovšem s trvalým mezi ročním nárůstem. V minulém roce dosáhl objem vzájemného obchodu 7,29 mld. EUR (z toho český vývoz byl 4,6 mld EUR a dovoz činil 2,7 mld. EUR). Perspektivní oblasti spolupráce pro české firmy jsou zejména v automobilovém průmyslu, stavebnictví, železniční, silniční a letecké infrastruktuře, v energetice a zemědělství a potravinářském průmyslu.

Dále sdělil, že obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Egyptem vykazuje trvale vysoké aktivní saldo ve prospěch české strany. Mezi perspektivní obory spolupráce je možné zařadit energetiku, obraný a dopravní průmysl, stavebnictví a potravinářství.

V neposlední řadě zmínil, že vzájemný obchod mezi Českou republikou a Irákem dlouhodobě kolísá, přesto Česká republika tradičně ukončuje roky s pozitivní bilancí. Perspektivní oblasti spoluprácejsou v obranném průmyslu, ropném průmyslu a v energetice.

Noví velvyslanci ČR informovali o připravenosti jim svěřených zastupitelských úřadů pomáhat rozvoji obchodně ekonomické spolupráce, a to zejména s cílem podpořit export české produkce a příliv investic do České republiky.

Zdroj / Více informací