Novoroční oběd 2017

Jan 23, 2017

Vítejte v novém roce!

Jak víte, minulý čtvrtek 19. ledna 2017 uspořádala Hispánsko – česká obchodní komora pro svoje členy a partnery novoroční oběd v hotelu Santo Domingo v Madridu.

Bylo pro nás velkou ctí, že se obědu zúčastnily i česká velvyslankyně pro Španělsko, paní Kateřina Lukešová, a její zástupkyně a zároveň ekonomický rada, paní Zdeňka Kostik Šubrová, která nás seznámila s růstem obchodu mezi Španělskem a Českou republikou. Dle jejích informací došlo mezi lednem a listopadem k růstu mezi 5 a 8%.

Pan Julio Moreno Baena, prezident komory, zdůraznil potřebu posílení obchodních a ekonomických vztahů mezi oběma zeměmi. Dle jeho názoru jsou si mimo jiné Španělsko a Česká republika podobnější, než si myslíme.

Ředitelka obchodní komory, paní Jitka Loucká, si na oběd připravila prezentaci o vývoji obchodní komory, o dosažených výsledcích a o aktivitách v roce 2016. V prezentaci nechyběly ani plány pro rok 2017.

Na závěr došlo k zajímavé výměně zkušeností a podnětů všech zúčastněných. Chtěli bychom poděkovat všem za účast no tomto podařeném setkání a za vytvoření přátelské atmosféry. Budeme se těšit na další společné akce.

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

Více fotografií