Nový člen – Bělina & Partners

Sep 14, 2019

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. je v prvé řadě týmem zkušených a zodpovědných právníků, kteří se ovšem nebojí v závislosti na skutkových okolnostech zaujmout inovativní přístup k věci. Kromě výkonu advokacie působí členové Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o., zejména prostřednictví prof. JUDr. Miroslava Běliny, na poli pedagogickém a vědeckém. Současně někteří členové Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. vykonávají činnost rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Svou lidskou stránku projevují členové Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. úzkou spoluprací s nadací zabývající se ochranou práv dětí.