Přivítaní nového člena: Markplace España

Mar 8, 2022

Hispánsko-česká obchodní komora Vám s potěšením představuje našeho nového partnera, společnost MarkPlace España

MarkPlace España je společnost, která se soustředí na výrobu a distribuci pamětních mincí, sloužících také jako suvenýry na turistických místech – zámků, katedrál, zoologických zahrad a zábavních parků. Na trhu působí více než 15 let a prodej uskutečňuje v 7 evropských zemích.
 
Mince firma nabízí prostřednictvím svých prodejních automatů. Jejich snahou je tedy oslovit nové potenciální partnery a najít vhodná turistická místa pro umístění svých automatů. Společnost také pracuje s reprezentativními a památnými medailemi pro firmy a obce.
 
MarkPlace España udržuje úzký kontakt se svými partnery během celého výrobního procesu, od profesionálního návrhu až po samotnou výrobu medaile, z téměř jakéhokoli materiálu. Součástí je také asistence při výběru nejvhodnějších pouzder.