Rozhovor komory s panem Ivanem Jančárkem – novým Velvyslancem České republiky ve Španělsku

Sep 14, 2020

Pane Velvyslanče, jaké výzvy jsou pro Vás osobně nejaktuálnější ve Vaší nové roli?

Dovolte, abych prvně pozdravil všechny členy Hispánsko – české obchodní komory. Jsem rád, že mohu být ve Španělsku, neboť je to pro Českou republiku důležitý partner, a to nejen v politické oblasti, ale zejména ekonomické. Pro mne je důležité, abych posunul úroveň vztahů mezi našimi dvěma státy zase o něco výše, ať už se to týká zvýšení četnosti kontaktů na nejvyšší politické úrovni, tak zintenzívnění vzájemných obchodních vztahů, jakož i nastartování spolupráce v oblasti obranného průmyslu, další posílení kulturních vztahů a poskytování konzulární pomoci a služeb pro naše občany.

Můžete vyzdvihnout hlavní rozdíly oproti Vaší roli Velvyslance v Dánsku?

Mezi službou v Dánsku a ve Španělsku existují dva velké rozdíly. V Dánsku jsem byl ve funkci velvyslance poprvé a ve Španělsku potřetí. Dalším zásadním rozdílem je zeměpisné umístění. Dánsko je skandinávskou zemí a naopak Španělsko středomořskou zemí, což znamená, že k řešení výzev musíte přistupovat jiným způsobem. Španělsko je rovněž ve srovnání s Dánskem poměrně velkou a rozsáhlou zemí. Co obě země naopak spojuje je jejich členství v Evropské Unii a v Organizaci Severoatlantické smlouvy.

Náš Newsletter je určen jak španělským, tak českým čtenářům především z oblasti podnikatelské, právní, finanční a ekonomické. Co byste rád našim čtenářům vzkázal?

Rád bych zdůraznil, že ekonomická diplomacie bude jedním z pilířů činnosti zastupitelského úřadu. Není zde pouze velvyslanectví, ale i CzechTrade, České centrum  a zastoupení České centrály cestovního ruchu. Budeme postupovat společně a budeme vyvíjet úsilí, abychom vyhověli všem, kteří mají zájem o navázání či prohloubení vztahů mezi Českou republikou a Španělskem. Dveře budete mít u nás vždy otevřené.

Jaké obory vidíte do budoucna jako nejperspektivnější mezi Španělskem a Českou republikou, zejména z pohledu malých a středních podniků a podnikatelů (naši členové a partneři)?

Jsem rád, že obchodní výměna nám za posledních pět let neustále roste. I když více než 50% obchodního obratu tvoří výrobky automobilového průmyslu, jsem přesvědčen, že tato oblast nadále skýtá další možnosti. Důležitá je rovněž energetika, ale nikoli klasická, ale spíše obnovitelné zdroje. Jakékoliv služby, které jsou schopny naše podniky nabídnout v této oblasti, a to nejen výrobky, ale zejména služby, mají možnost velkého uplatnění. Nelze zapomenout i na oblast „Smart-cities“ a inovativního designu. V neposlední řadě by stranou neměly zůstat klasické obory jako dodávky spotřebního zboží (sklo, porcelán, sportovní výrobky), ale i výrobky potravinářského průmyslu (dietní a BIO potraviny, pivo). Zmínil jsem se i o obranném průmyslu, kde rovněž vidím velký potenciál.

Jak hodnotíte připravenost českého kapitálu pro vstup na španělský trh a v čem vidíte jeho největší mezery?

V současné době registruji zvýšený zájem o španělský trh. Je to tím, že řada českých firem již expandovala do nejbližšího sousedství. Teď mají zkušenosti, díky dobré ekonomické kondici volný kapitál a vzhledem k  dobrému spojení a vysoké kvalitě života řada podnikatelů, ale i občanů uvažuje o investicích ve Španělsku.  Nejedná se pouze o investice do nemovitostí, ale i do výrobních závodů.

Čím by se podle Vašeho názoru mohli španělští podnikatelé inspirovat od českých podnikatelů a naopak?

Je zřejmé, že španělští podnikatelé mají více zkušeností z působení v dalších částech světa. Právě schopnost být otevřený vůči světu a nebát se vykročit do neznáma a trochu zariskovat je něco, kde bychom se mohli poučit. Nedávno jsem navštívil ústředí firmy Inditex v La Coruňi a byl jsem velmi překvapen, jaké moderní formy řízení firma aplikuje. Asi není náhodou, že je světovým lídrem v oblasti prodeje a výroby oděvů. Naopak my Češi asi umíme lépe skloubit trojúhelník práce –rodina – volný čas.

Jak hodnotíte ekonomický vývoj a klima podnikání v České republice? Je snadné pro španělský kapitál vstoupit na český trh? V čem vidíte největší bariéry pro vstup a úspěšnost podnikání v České republice?

Současná ekonomická situace v Česku je nejlepší v její dosavadní historii. Pokračuje již 6. rokem růst HDP, v současné době doháníme Španělsko v průměru HDP (PPP) na hlavu. Hodně se investuje do infrastruktury (dálnice, železnice, Průmysl 4.0). Velkou překážkou je však nedostatek pracovní síly v důsledku de facto neexistující nezaměstnanosti. Proto ten, kdo chce vstoupit na český trh, by neměl uvažovat o výrobě, která předpokládá velkou zaměstnanost. Doporučuji se soustředit na výrobky s vysokou přidanou hodnotou, eventuálně využít špičková výzkumná a vědecká centra, která vyrostla v okolí velkých měst.

Na závěr bychom se rádi zeptali, s jakými z Vašich koníčků byste rád pokračoval i tady ve Španělsku ve volném čase?

Doufám, že ho budu mít více než v minulosti. Já rád sportuji, kdysi dávno jsem závodně cvičil sportovní gymnastiku, dnes však hraji tenis a rád lyžuji. Takže věřím, že nejbližší době najdu dobrého tenisového partnera a že bude v zimě dost sněhu. Rád rovněž chodím na operu a zajímám se o historii. Takže tady v Madridu a ve Španělsku budu mít mnoho příležitostí.