Směrem ke strategicky otevřené ekonomice

Nov 2, 2022

Velvyslanectví ČR v Madridu společně s CEOE uspořádalo dne 26. října konferenci o roli a výzvách globalizace v naší době. Po uvítání ze strany CEOE, následovaly krátké proslovy generálního ředitele obchodní politiky Ministerstva průmyslu, obchodu a cestovního ruchu Juana Francisca Martíneze, velvyslance ČR ve Španělsku Ivana Jančárka a náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR, Edvarda Kožušníka. 

Po těchto úvodních vystoupeních byly na programu dva kulaté stoly. Ústředním tematem byly výzvy globalizace, nejprve z institucionálního a poté z podnikatelského hlediska. Nedávná světová zdravotní krize, válka na Ukrajině a energetická krize si vynutily změnu politiky členských států EU směrem k větší soběstačnosti a nezávislosti na Rusku. To se také odrazilo mezi prioritami České republiky v rámci jejího předsednictví v Evropské radě, během kterého se uzavřeli nové dohody v rámci EU o stabilizaci cen energií, získání nových spojenců mimo EU a společné kroky na podporu Ukrainy.

Během debaty u prvního (institucionálního) kulatého stolu, byla vyjádřena podpora politikám otevřené strategické ekonomice, zachování evropských hodnot při prosazování obchodních zájmů, získání větší nezávislosti EU, posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců, diverzifikace obchodu a uzavírání nových obchodních dohod se třetími zeměmi mimo Evropskou unii.

Ke druhému kulatému stolu zasedli spolu  generální ředitelé velkých společností s významnými investicemi v ČR: OHLA a Edscha, obchodní ředitel firmy LINET a místopředseda Svazu průmyslu a dopravy ČR, a sdíleli s přítomnými své zkušenosti z adaptací na novou nejistou a nelehkou ekonomickou situaci. Závěrem se všichni panelisté a pan Velvyslanec vyjádřili k příležitostem, která dnešní doba přináší, zejména pak posílení jednotné Evropy, hledání společných evropských řešení a obnově Ukrajiny po ukončení války.