Veletrh IMEX v Madridu 2017

Mar 19, 2017

IMEX je první a vůbec nejdůležitější veletrh mezinárodního obchodu, který se pořádá ve Španělsku.  Veletrh byl založen v roce 2003 s cílem zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků prostřednictvím efektivní a inovativní nabídky produktů a služeb nezbytných pro podporu internacionalizace místních firem. Internalizací firem se přitom rozumí především optimalizace investic, nákupu a prodeje v rámci nových globálních trhů. Atraktivita IMEXu spočívá zejména v tom, že nabízí svým návštěvníkům možnost zlepšení produktivity v prostředí mezinárodních trhů.

Letošní ročník, který se konal ve dnech 9. a 10. března navštívilo 2822 odborníků z oblasti zahraničního obchodu. Veletrh pořádá časopis Moneda Unica, specializující se na mezinárodní obchod a opět měl hlavní podporu od společností Banco Santander, DHL, ICEX a Madridu.

Stejně jako v minulých letech, většina účastníků byli španělští podnikatelé s jasným zájmem o internacionalizaci. IMEX těmto obchodníkům nabízí příležitost setkat se s podnikatelskými, právními a finančními poradci z 66 zemí. V tomto ročníku se uskutečnilo 3 840 B2B rozhovorů. IMEXu se také zúčastnilo 50 vystvaujícíh firem a organizátoři pro účastníky připravili více než 55 přednášek odborníků z různých sektorů finančního zaměření.

ZdrojŘeditelka Hispánsko - české obchodní komory Jitka Loucká spolu se svými kolegy z polské, italské a švédské obchodní komory.

Ředitelka Hispánsko - české obchodní komory Jitka Loucká spolu se svými kolegy z polské, italské a švédské obchodní komory.

Ředitelka Hispánsko – české obchodní komory Jitka Loucká spolu se svými kolegy z polské, italské a švédské obchodní komory.

Unknown-10
Unknown-7

Více fotografií