Vývoj šetrných forem dopravy 2030-2050

Oct 14, 2022

Španělsko je zemí, která v letech 2021-2027 obdrží druhou nejvyšší částku (177 miliard eur) z fondů Evropské Unie. Více než 13 miliard je určeno na podporu a urychlení investic do digitalizace a vývoje šetrných forem dopravy. Strategie a konkrétní opatření pro minimalizaci negativního vlivu dopravy na životní prostředí v různých odvětvích byly hlavním tematem nedávné Evropské snídaně v Madridu věnované tranzitu, dopravě a technologii. Slovy Maríe Castro, obchodní ředitelky lodní konstrukce firmy Navantia, ,,naším cílem je kompletně eliminovat emise v námořním průmyslu do roku 2040″. ,,V roce 2030 budeme schopni snížit emise CO2 na 50% oproti roku 2019 a v roce 2040 až na 100%”, vysvětlila Nuria Álvarez, ředitelka pro elektrodopravu ve skupině Volvo, a představila plán na výrobu aut s motory na bázi hydrogenu; technologie, kterou vyvíjejí ve spolupráci s konkurencí včetně plánu na vybudování infrastruktury pro rychlonabíjení aut každých 150-200km. ,,Díky evropským fondům jsme schopni společně s konkurencí vyvíjet kvalitní produkty v obranném průmyslu“ dodala María Castro. Rovněž jsme si mohli vyslechnout další strategie, jak dosáhnout mety, kterou přiblížil ve svém online vstupu ze sídla Evropské komise v Bruselu Antonio Tricas, expert Generálního ředitelství “EU Sustanaible and Smart Mobility Strategy” a sice mít všechny formy zejména pozemské dopravy ( automobily, autobusy a nákladní auta) do roku 2050 kompletně bez emisí. Letecká a námořní doprava je komplexnější tema, ale také se již pracuje na uvedení prvních bezemisních letadel do provozu v roce 2030.

Budeme se na Vás těšit na příštích Evropských snídaních, věnovaných vždy aktuálním tématům za účasti expertů z podnikatelské sféry a zástupců veřejných institucí.