Slovak Matchmaking Fair Bratislava 2021

Sep 23, 2021

Rádi bychom Vás pozvali na největší obchodní burzu Slovenska Slovak Matchmaking Fair 2021 ONLINE, která se uskuteční 21. října 2021.

Jedná se o mezinárodní obchodní veletrh, který je organizován Ministerstvem hospodářství SR a Slovenskou agenturou pro rozvoj investic a obchodu (SARIO). Jeho cílem je přivést na Slovensko nové obchodní partnery, investiční příležitosti a zároveň vytvářet obchodní vztahy se zahraničními společnostmi.

Slovak Matchmaking Fair 2021 Bratislava Onlinese zaměřuje na bilaterální vztahy,prezentaci nabídek od slovenských partnerů, informace o dostupných výrobních kapacitách či na joint venture v různých oblastech průmyslu. 

Velmi užitečné pro jednotlivé společnosti mohou být jednání B2B, kde lze navázat vztahy s novými obchodními partnery a zároveň prokonzultovat konkrétní oblasti spolupráce (export, import, investice, joint venture atd.). 

Jednotlivé společnosti mají možnost se zúčastnit až 14 schůzek.

Využijte naplno příležitosti, které přináší B2B jednání!

Jednání B2B jsou naplánované na 21. října 2021, možnost se přihlásit je do 6. října. Ústředním tématem je moderní průmysl. Diskuze se budou nést v duchu rozličných příležitostí v inteligentních technologiích, výzkumu a vývoji a v hledání řešení pro využití vodíku.

Účast na veletrhu je zpoplatněná 110 €(včetně DPH). Pro prvních 5 členů Hispánsko-české obchodní komory je účast zdarma

Setkání proběhnou ve slovenštině s překladem do angličtiny.

Předem děkujeme za Váš zájem a podporu!

Více informací v angličtině naleznete na stránkách: https://matchmakingfairbratislava2021.sario.sk

V případě jakéhokoliv dotazu, nás neváhejte kontaktovat.