Stát se členem

Jste českou firmou s obchodními vazbami ve Španělsku nebo chcete rozšířit své podnikání na španělský trh? Jste soukromou či veřejnou institucí, která hledá partnera mezi Českou republikou a Španělskem? Hispánsko-česká obchodní komora nabízí dlouhodobé partnerství pro úspěšné působení na obou trzích. Chcete-li obohatit svoje kontakty o přední společnosti a instituce z hispánsko-českého prostředí, zviditelnit Vaší firmu na českém či španělském trhu, pracovat s námi na společných projektech, účastnit se obchodních setkání a využívat našich služeb za zvýhodněných podmínek, doporučujeme stát se členem Hispánsko-české obchodní komory.

Pro více informací nás kontaktujte na madrid@cchc.eu

Výhody členství

Networking

 • Přístup do jedinečné sítě obchodních kontaktů mezi Českou republikou a Španělskem.
 • Přístup ke klíčovým institucím ve Španělsku a v České republice.
 • Účast na akcích pořádaných Hispánsko-českou obchodní komorou (konference, recepce, sektoriální setkání).
 • Účast na aktivitách organizovaných Evropskými obchodními komorami ve Španělsku a dalšími partnery Komory.

Propagace

 • Zvýšení viditelnosti Vaší společnosti v hispánsko-české sféře.
 • Propagace Vaší společnosti na našich webových stránkách, sociálních sítích, v měsíčním Newsletteru a při osobních kontaktech Komory.
 • Zveřejnění Vašich speciálních nabídek pro ostatní členy Komory a veřejnost.
 • Propagace a spolupráce na Vašich akcích.
 • Uveřejnění nabídky/poptávky práce.

Služby

 • Podpora při vstupu na český či španělský trh.
 • Aktuality a informace o španělském/českém trhu a sektoru, který Vás zajímá.
 • Novinky z oblasti legislativy a ekonomie.
 • Informační databáze, kontakty a seznamy společností z konkrétních sektorů.
 • Právní, finanční a obchodní poradenství, poradenství při vyřizování nezbytné dokumentace před zahájením Vaší aktivity ve Španělsku či v České republice.
 • Výběr výrobců, dodavatelů a velkoobchodníků pro dovozce.
 • Výběr obchodních partnerů a distributorů pro vývozce.
 • Zastupování při obchodním styku.
 • Účast na mezinárodních veletrzích jak v České republice tak ve Španělsku.
 • Nabídka prostor pro obchodní jednání.
Všechny služby nabízíme našim členům za zvýhodněných podmínek.

Výhody vip členů

Kromě výše uvedených výhod řádných členů, pokud se rozhodnete pro VIP členství, můžete navíc využít těchto výhod.
 • Hlavní sponsor Komory a všech jejich akcí.
 • Přednostní právo na členství v představenstvu komory.
 • Priorita při organizaci a podpory akcí VIP členů za účelem propagace VIP člena a jeho služeb/výrobků oproti ostatním členům.
 • Maximální publicita a propagace VIP členů na webových stránkách Komory, sociálních sítích, v měsíčním Newsletteru, a v komunici Komory (letáky, korespondence, nabídky atd).
 • Pozvánky na speciální akce exkluzivně pro tuto členskou kategorii.
 • Služby Komory zdarma či za velmi zvýhodněných podmínek.

Tarify

VIP členství

Cena v eurech
1,000 €/año

Cena v Kč
25,000 Kč/rok

Členství obchodní společnosti

Cena v eurech
500 €/año

Cena v Kč
12,500 Kč/rok

Členství podnikatelé a osobní členství*

Cena v eurech
300 €/año

Cena v Kč
7,500 Kč/rok

*Možnost uhrazení členského příspěvku trimestrálně (75€/trimestr).

Zvýhodnění

zvýhodnění Pro STARTUP a Mladé podnikatele 

První rok členství se poskytuje 50% zvýhodnění oproti standardní roční kvótě, druhý rok členství se poskytuje 20% zvýhodnění oproti standardní roční kvótě, od třetího roku již se hradí standardní roční příspěvěk. 

Zvýhodnění je uřena pro:

 • Startup (firma/podnikatel se zápisem do obchodního rejstříku mladším než tři roky).
 • Podnikatel (mladší 35 let).

Speciální 50% zvýhodnění z roční kvóty 

Speciální 50% zvýhodnění je platné po celou dobu členství a je určeno pro:
 • České firmy (či firmy, které jsou vázány na Českou republiku buďto svými produkty či službami) na území Španělska, které mají sídlo mimo autonomní oblast Madrid. Speciální 50% zvýhodnění je platné po celou dobu členství
 • Ostatní firmy ve Španělsku bez vazby na Českou republiku buďto svými produkty či službami, které mají sídlo mimo autonomní oblast Madrid. Speciální 50% zvýhodnění se vztahuje na první rok členství. Následující roky se platí celá kvota.
 • Zvýhodnění se nevztahuje na VIP členy.
V případně Vašeho zájmu o členství v Komoře, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese madrid@cchc.eu či na tel. (+34) 913 508 680. Obratem se s Vámi spojíme.