Služby

Hispánsko-česká obchodní komora je unikátní platformou, jejíž cílem je napomoci se vstupem a rozvojem Vaší firmy či Vašeho podnikání na území Španělska nebo České republiky. Veškeré služby poskytujeme individuálně a uzpůsobujeme vždy konkrétním požadavků každého klienta.

Vyhledávání obchodních partnerů

Máte zájem, aby se Vaše výrobky či služby prodávaly na zahraničním trhu? Vypracujeme studie trhu, vyhledáme velkoobchodníky, distributory, obchodní zástupce, dovozce, přímé klienty nebo obchodníky se zájmem o komercializaci Vaší nabídky na místním trhu. Vypracujeme databázi klientů a připravíme pro Vaší firmu obchodní misi. Nabízíme poradenství a partnerství pro vstup na nový trh.

Poradenství

Českým a španělským společnostem a podnikatelům poskytujeme rady a asistenci zejména v  obchodních, ekonomických, finančních i pravních otázkách souvisejících se vstupem na zahraniční trh. Nabízíme vypracování sektorových studií trhu, včetně obchodních informací a informací o riziku obchodování s Vámi vybraným obchodním partnerem.

Networking a akce

Pořádáme vlastní setkání, semináře, konference, a další pravidelné akce v průběhu celého kalendářního roku. Spolupodílíme se na organizaci a podporujeme akce Velvyslanectví České republiky v Madridu, promoční agentury CzechTrade, organizací Czech Tourism, České centrum, CzechInvest, Klub Čechů a Slováků v Madridu, ICEX atd. Dále organizujeme sektorová setkání, B2B schůzky a pořádáme prestižní akce spolu s ostatními Evropskými obchodními komorami ve Španělsku.

Mezinárodní veletrhy

Pomáháme firmám s výběrem a účastí na hlavních mezinárodních veletrzích ve Španělsku a v České republice, ať už v reprezentačním stanu České republiky ve spolupráci s CzechTrade, Czech Tourism, CzechInvest, atd. nebo individálně. Postaráme se o všechny kroky, které předchází účasti na veletrhu a o následnou propagaci Vaší firmy a jejich produktů či služeb.

Novinky Z hispánsko-českého světa

Informujeme o změnách v legislativě, daňových reformách v obou zemích, statistikách vzájemného obchodu a investic a průzkumech ponikatelského klima. Informujeme o zajímavých aktivitách Komory, naších partnerů a členů.

Obchodní styk

Napomáháme naším klientům při obchodním styku s novým partnerem v zahraničí. Zaujímáme roli zprostředkovatelů, překladatelů a konzultorů v otázkách spojených s vlastním obchodem mezi členem komory a jeho potenciálními klienty. Zprostředkováváme otázky mezi klienty, dojednáváme schůzky, překládáme, pořizujeme zápisy z jednání, e-maily, rozpočty, nabídky a organizujeme obchodní mise a setkání. Reprezentujeme klienta a jeho zájmy v obchodním styku.

l

Překlady

Zajistíme překlady a technické revize Vašich dokumentů, překlady katalogů a propagačních materiálů, letáků, webových stránek a odborné překlady.

Publikace tiskových zpráv

Na webových stránkách Hispánsko-české obchodní komory zveřejňujeme novinky a tiskové zprávy spojené s aktivitami našich členů. Na našich sociálních sítích a v Newsletteru dále kromě zajímavostí z hispánsko-českého prostředí informujeme o pořádaných akcí Komory a akcích našich členů.

Propagace vaší společnosti

Zviditelníme Vaši firmu a její služby a zveřejníme speciální nabídky ve všech našich komunikačních médiích: webových stránkách, Newsletteru, sociálních sítích, letácích atd. Nabízíme možnost sponsorství na našich akcích a akcích Evropských obchodních komor. Našim členům nabízíme možnost spolupořádat akce a zaštítit vybrané akce logem Komory a s ním spojenou zárukou kvality. Každého nového člena představujeme a publikujeme rozhovory se členy na odborná témata.

Konferenční místnosti

Nabízíme k dispozici konferenční místnosti v místě sídla Hispánsko-české obchodní komory pro Vaše obchodní schůzky, pohovory, tematické konference, prezentace Vašich produktů a služeb apod. Místnosti jsou moderní, plně vybavené a s internetovým připojením.

Nabídka práce

Poskytujeme konzultace v personálních otázkách a možnost zveřejnění nabídek a poptávek práce načich členů jak na webové stránce, tak na sociálních sítích. Pomáháme se získáním referencí ohledně firem i uchazečů a s organizací pohovorů.
i

Vzdělávání a odborný trénink

Ve spolupráci s našimi vzdělávacími centry nabízíme jazykové a odborné kurzy v češtině a ve španělštině. Pracujeme na projektech mobility odborných stáží a zaměstnání ve firmách v České republice, Španělsku a přímo v Hispánsko-české obchodní komoře.