O nás

Sdružení Podnikatelů

Založené v roce 2013 z iniciativy velvyslance České republiky ve Španělsku a skupiny španělských a českých podnikatelů. Hispánsko-česká obchodní komora je soukromou neziskovou asociací sdružující firmy a podnikatele.

Sídlo a delegace

Jsme bilaterální komorou. Sídlo Hispánsko-české obchodní komory je v Madridu s delegacemi v Praze, Barceloně, Valencii a na Kanárských ostrovech (Tenerife).

Obchodní platforma a networking

Vyhledáváme obchodní příležitosti v České republice a ve Španělsku. Poskytujeme obchodní, právní a finanční poradenství spojené s podnikáním v zahraničí. Podporujeme networking mezi členy, klienty a partnery Komory.

Spolupráce s institucemi

Jsme součástí sdružení Evropských obchodních komor ve Španělsku a dohromady tak reprezentujeme zájmy více jak 7,000 obchodních společností. Spolupracujeme s řadou soukromých a státních institucí v České republice a ve Španělsku.

Mise, vize a naše hodnoty

Mise

Naší misí je být klubem podnikatelů s reálnými výhodami pro své členy. Vždy se zaměřujeme na vyhledávání příležitostí k navázání nových obchodních vztahů. Reprezentujeme naše členy a zprostředkováváme dialog se státnímí a soukromými institucemi.

Vize

Rozvíjet oboustranné vazby mezi Českou republikou a Španělskem, a tím napomáhat ke sblížení a upevnění obchodních a kulturních vztahů mezi oběma zeměmi.

Naše hodnoty

  • Členové Komory jsou pro nás vždy na prvním místě.
  • Pracujeme profesionálně, seriózně a s respektem ke klientovi.
  • Jsme nadšeni novými projekty.
  • Vážíme si loajality a důvěry každého člena i klienta.
  • K výzvám se stavíme čelem a se zodpovědností.
  • Necháme se inspirovat a inspirujeme.

Individuální přístup

Ke každému klientovi a jeho požadavkům přistupujeme individuálně. Se členy Komory pracujeme na projektech na míru. Nabízíme exklusivní výhody a služby za výhodnějších podmínek pro naše členy.

Dokumenty

Podrobnější informace o stanovách Komory, zakládací listinu Komory a další zajímavé zdroje naleznete zde.