NÁVŠTĚVA BASKICKA – EXPORTNÍ REGION

Nov 14, 2022

V pátek 11.listopadu, prezident Hispánsko-české obchodní komory, Boris Mochnáč, paní ředitelka, Jitka Loucká, spolu panem Velvyslancem České republiky, Ivanem Jančárkem, navštívili Álavskou komoru obchodu, průmyslu a služeb ve Vitoria-Gasteiz, v Baskicku.

 Cílem tohoto setkání bylo analyzovat potenciální  možnou bilaterální spolupráci mezi Baskickem a Českou republikou. Událost otevřel prezident Álavské obchodní komory, Gregorio Rojo a následně pokračoval generální sekretář Álavské obchodní komory s prezentací na téma bilaterálních vztahů. V Álavě se momentálně nachází více než 2,500 mezinárodních společností a až 53% produkce je exportováno do zahraničí. Hlavními výhody pro zakotvení firem v tomto regionu jsou:

1. Kvalita, ať už technických prostředků, vzdělávacího systému, personálu a samotná vysoká kvalita života

2.Průmyslový ekosystém, například dostupnost půdy a průmyslových zdrojů

3. Institucionální podpora, vstřícné a dostupné administrativní procesy a orgány, legislativní kapacita a rozpočtová automomie.

4. Multimodální logistické centrum s více než 9 milionů m2, s dvěmi logistickými platformami, vnitrostátní nákladní letiště a četné poligony pro průmyslové a logistické využití.

Navíc je Álava strategickým místem na transevropské logistické trase (Lisabon, Madrid, Viktoria, Paříž a také zbytek Evropy). Poté následoval vstup Eduarda Moza de Rosales s prezentací IPS Packaging, náš VIP člen, ve Viktorii. Celý akt se ukončil podpisem do knihy návštěv a podpisem láhve vína Rioje Alavese ve sklepě komory naším panem Velvyslancem. Na závěr se česká delegace přesunula do prostor IPS.