Hispánsko-česká obchodní komora na IMEX Valladolid

Nov 22, 2023

Dne 16. listopadu se konala konference o internacionalizaci IMEX-Castilla y León, kterou pořádal časopis Moneda Única a regionální ministerstvo hospodářství a financí prostřednictvím Institutu pro konkurenceschopnost podniků (ICE). Akce se konala ve Valladolidu v Centro de Soluciones Empresariales De Arroyo de la Encomienda. Během akce byly představeny plány na růst podnikání a nové trhy pro internacionalizaci firem. 

Institucionálnímu aktu dne předsedal ministr hospodářství a financí Junty de Castilla y León Carlos Javier Fernández Carriedo. Akci sponzorovala společnost Sodical a městská rada Valladolidu (IdeVa), stejně s nimi spolupracovaly hlavní organizace a společnosti zabývající se rozvojem podnikání v regionu. 

Během dne měli účastníci možnost seznámit se se strategickými plány internacionalizace a prozkoumat možnosti růstu malých a středních podniků v regionu Castilla y León a v zúčastněných zemích.

Během dne byla přítomna i Hispánsko-česká obchodní komora, kterou zastupoval Alexander Barot, pověřený rozvojem obchodu v komoře. S nabitým programem 30 produktivních setkání pro firmy především z regionu Castilla y León, ale i Galicie, Katalánska a Castilla la Mancha a dalších regionů. Zastoupená odvětví byla velmi různorodá, včetně potravinářských výrobků, jako je víno, šunka a masné výrobky, stejně jako hutnická odvětví, dětské výrobky a doplňky.

Přítomnost Hispánsko-české obchodní komory nabídla zúčastněným firmám možnost navázat přímé kontakty, najít distributory a potenciální zákazníky v České republice