28. září – Státní svátek České republiky

Sep 28, 2023

Víte, co se slaví dnes, 28. září, v České republice?

28. září je svátek svatého Václava – patrona českého národa.

V tento den roku 935 byl tento český šlechtic zabit vlastním bratrem ve Staré Boleslavi, pouhých 30 kilometrů od Prahy. Po svém tragickém konci byl svatořečen a dnes je uctíván tisíci lidmi, kteří během roku, zejména v den výročí jeho smrti, putují ke svatyni ve Staré Boleslavi.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie najdete působivý reliéf Panny Marie s dítětem, uctívaný od 17. století. Toto místo je útočištěm, kde věřící hledají ochranu.

Bazilika sv. Václava, Stará Boleslav