Around the World with 9 Chambers

May 6, 2022

Dne 4. května, zahraniční obchodní komory České republiky uspořádaly v restauraci Zahrada Žofín v Praze akci Around the World with 9 Chambers.

Účastníci tohoto setkání si mohli vychutnat gastronomii několika evropských zemí za příjemné a přátelské atmosféry. Proběhla ochutnávka francouzských sýrů, britské whisky, nordického lososa, švýcarské čokolády, maďarského salámu a také španělského choriza a salmorecha připravených našim členem Casa de Andalucía. 

Zároveň se akce zúčastnili zástupci řady firem, a tudíž bylo toto setkání ideální příležitostí k vytvoření nových kontaktů. 

Děkujeme všem za účast.