Česká společnost ENERGO-PRO kupuje vodní elektrárny ve Španělsku, které vlastní Sixth Street

Oct 6, 2023

Energetická skupina ENERGO-PRO se sídlem v České republice učinila historický krok a expandovala do Španělska prostřednictvím akvizice vodních elektráren v Galicii. Díky téměř třicetiletým zkušenostem s výrobou elektřiny z vodních elektráren se ENERGO-PRO vyprofilovala jako přední společnost v tomto odvětví. Touto operací získala deset vodních elektráren o celkové kapacitě 167 MW a dva závody na výrobu feroslitin.

Na financování této transakce získala společnost ENERGO-PRO překlenovací úvěr ve výši 300 milionů EUR.

V současné době vlastní a provozuje 34 vodních elektráren v Bulharsku, Gruzii a Turecku o celkovém instalovaném výkonu 859 MW. Kromě toho poskytuje služby distribuce elektřiny více než 2,5 milionu zákazníků v Bulharsku a Gruzii. Společnost ENERGO-PRO dokončila akvizici 100 % základního kapitálu společností Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A.U. (“Xeal”) a Feroe Ventures & Investments S.L.U. (“Feroe”), které vlastní globální investiční společnost Sixth Street.

Tato expanze představuje pro společnost ENERGO-PRO významný úspěch a podtrhuje její snahu o geografickou diverzifikaci. Petr Milev, generální ředitel skupiny ENERGO-PRO, uvedl, že vstup na španělský trh je nedílnou součástí její růstové strategie. Tato akvizice jim umožní rozšířit svou přítomnost v eurozóně, na vysoce relevantním a perspektivním trhu s elektřinou.

Výběr Galicie jako strategické lokality pro zakoupené vodní elektrárny je obzvláště příznivý. Tento region na severozápadě Španělska je známý svými výjimečnými ročními dešťovými srážkami přesahujícími 2 100 litrů na metr čtvereční. Tyto příznivé klimatické podmínky poskytují ideální prostředí pro provoz vodních elektráren. Expanze do tohoto regionu umožní společnosti ENERGO-PRO diverzifikovat své portfolio a snížit závislost na hydrologii zemí obklopujících Černé moře.

Kromě vodních elektráren zahrnuje akvizice dva závody na výrobu feroslitin, které zásobují hutní průmysl ve Španělsku a v Evropě. Společnost ENERGO-PRO tak posiluje svou pozici klíčového hráče na evropském trhu a podporuje svůj závazek poskytovat základní služby prostřednictvím obnovitelných a udržitelných zdrojů energie.

Expanze společnosti ENERGO-PRO do Španělska představuje významný milník v rámci expanze české společnosti a jejího přínosu pro mezinárodní energetický trh. Tato strategická akvizice otevře nové příležitosti a přispěje k udržitelnému růstu společnosti na evropském trhu.