Česko-španělský ekonomický seminář: Zaměření na zelenou transformaci v oblasti energie a dopravy

Jun 4, 2024

Dne 29. května proběhl v sídle CEOE v Madridu česko-španělský ekonomický seminář zaměřený na “eko” transformaci v oblasti energie a dopravy. Tato akce, která byla součástí Česko-španělských dnů pořádaných Velvyslanectvím České republiky v Madridu, shromáždila významné odborníky a zástupce obou zemí, aby diskutovali o klíčových tématech týkajících se udržitelnosti a inovací.

Seminář byl zahájen úvodními slovy Marty Blanco Quesada, prezidentky CEOE Internacional, Libora Sečky, Velvyslance České republiky ve Španělsku, a Borise Mochnáče, prezidenta Hispánsko-české obchodní komory. Následoval inspirativní projev Edvarda Kožušníka, náměstka ministra průmyslu a obchodu České republiky, a Elisy Carbonell, generální ředitelky ICEX.

Seminář pokračoval dvěmi panelovými diskusemi. Prvního panelu, věnovanému inovacím a “zeleným” technologiím, se zúčastnili María Luisa Castaño Marín (CIEMAT), Pedro González (AEGE), Fernando del Valle (Ayuntamiento Madrid), Victor Monsalvo García (AQUALIA) a Ángel Gómez Vallejo (SOLEK Group). Panelisté diskutovali o inovacích v zelených technologiích a o tom, jak jsou tyto technologie implementovány v Česku a ve Španělsku.

Druhý panel, “Udržitelná doprava a inovace”, měl řadu významných ponentů: Cecilii Medinu Marín (SERNAUTO), Aranchu García Hermo (ANFAC), Sonia Araujo López (RENFE), Manuela Carpintera Garcíu (OHLA), Ernesta Navara Jerica (INDRA), Inmaculadu Domínguez Sánchez (Gestamp), Patricka Schinnerlinga (ŠKODA Španělsko) a Lorenu Gil López (Antolin). Odborníci diskutovali o výzvách a příležitostech při přechodu k udržitelnější dopravě, vyzdvihující důležitost veřejně-soukromé spolupráce a dekarbonizace.

Oba panely moderoval Boris Mochnáč a poskytly cenné perspektivy, jak se organizace přizpůsobují výzvám zelené transformace.

Seminář byl zakončen živou diskusí o příležitostech a výzvách při přechodu k zelenější a udržitelnější ekonomice, s důrazem na potřebnou úzkou spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. Účastníci měli možnost vyměňovat si názory a diskutovat o implementaci inovativních řešení pro udržitelnější mobilitu a energii.

Tato akce prokázala trvalý závazek Česka a Španělska v boji proti změně klimatu a jejich odhodlání podporovat udržitelnost prostřednictvím inovací a spolupráce.