Cybersquatting: Jak se bránit napodobování na internetu?

Oct 31, 2019

Dne 29.10. jsme se sešli v prostorách advokátní kanceláře JŠK, abychom si vyslechli přednášku na téma Cybersquatting: Jak se bránit napodobování na internetu, kterou si pro naše členy připravila paní Hana Císlerová. Účastnící získali nové informace o aktuálních tématech, mezi která patří ochrana značek, duševní vlastnictví, registrace značek a ochrana internetových domén.

Těšíme se na další setkání v novém roce!