European Business Drink červen 2018

Jun 13, 2018

V úterý 12. června se Hispánsko-česká obchodní komora účastnila další networkingové akce, kterou uspořádalo Sdružení evropských obchodních komor ve Španělsku. Tentokrát se akce konala v hotelu NH Collection Eurobuilding v Madridu.

V uvolněné atmosféře si přítomní mohli vyměňovat kontakty, diskutovat o myšlenkách nebo jednoduše se lépe poznat. Na konci večera se losovaly ceny, které věnovali sponzoři – Kompass, Manta, Cederroth a Ciardio International Center. Všem výhercům gratulujeme. Také děkujeme firmě Président za selekci sýrů brie, které jsme měli to potěšení ochutnat.

Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným za vytvoření příjemné profesionální atmosféry po celou dobu večera a už se těšíme na další European Business Drink, který se uskuteční v září.