Evropský závazek k zelené energii

Apr 10, 2024

V pondělí 8. dubna byla zahájena série kulatých stolů na téma „Evropa, globalizace a světový blahobyt“. Spolu s hosty z ostatních evropských obchodních komor ve Španělsku jsem se sešli v elegantním prostředí Real Casino de Madrid a ponořili se do aktuálního tématu „Evropa, světový lídr v oblasti zelené energie”.

Byli jsme poctěni účastí Jeho Excelence belgického velvyslance Geerta Cockxe, a to zejména v této klíčové době, kdy Belgie předsedá Radě EU. Pod heslem „Chránit, posilovat, připravovat” si belgické předsednictví stanovilo jako prioritu přechod na udržitelnou energetiku a změnu klimatu a usiluje o posílení oběhového hospodářství v Unii, podporu udržitelného hospodaření s vodou a urychlení přechodu na čistší zdroje energie. Velvyslanec rovněž zdůraznil tři základní pilíře, kterými by se měly řídit energetické politiky: energie musí být udržitelná, cenově dostupná a bezpečná. Dále byl zdůrazněn úspěch Evropy při oddělování hospodářského růstu od emisí plynů díky iniciativám, jako jsou Pařížská dohoda a Zelený pakt.

Během akce bylo připomenuto založení EU na základě Evropského společenství uhlí a oceli, Evropského společenství pro atomovou energii a Evropského hospodářského společenství a byla reflektována absence společné energetické politiky v Unii, která by vždy respektovala suverenitu členských států při výběru jejich prioritních zdrojů energie.

José Antonio Llamas, generální ředitel společnosti John Cockerill Hamon Spain, během svých projevů přednesl pohled průmyslu, zhodnotil významné projekty, které se v současné době realizují ve světě, a hovořil o potřebě větších soukromých investic, aby Evropa byla schopna konkurovat Asii a Spojeným státům. Vyzdvihl také rostoucí význam jaderné energie a zdůraznil pozoruhodný počet jaderných elektráren v zemích, jako je Francie a Čína. Dále hovořil o klíčové úloze vodíku v energetické budoucnosti a o rostoucím významu elektromobilů jako cesty k udržitelné mobilitě.

Akce v Real Casinu se zúčastnili rovněž italský velvyslanec ve Španělsku, členové diplomatického sboru a partneři projektu, kteří se podílejí na jeho přípravě a realizaci, dále členové Real Casina a 14 Evropských obchodních komor ve Španělsku. Děkujeme všem účastníkům a řečníkům za to, že se podělili o své znalosti a zkušenosti v rámci této obohacující série kulatých stolů. Zvláštní poděkování patří panu Marcu Mazymu, prezidentovi Belgické a Lucemburské obchodní komory ve Španělsku, a to za jeho vynikající práci moderátora a Dr. Alfredu Alvaru Ezquerrovi, prezidentovi Real Casino de Madrid, za předsedání celé akci.

Přložené fotografie jsou publikovány s laskavým svolením Daniel Sáenz.