Koncert pro Evropu

Jun 7, 2018

Dne 6. června jsme měli potěšení zaposlouchat se do mezinárodních skladeb v rámci Koncertu pro Evropu pod taktovkou Symfonického orchestru Chamartín. Koncert byl zaštítěn Sdružením Evropských obchodních komor ve Španělsku, Evropskou komisí v Madridu a Českým centrem v Madridu.

Cílem koncertu byla oslava evropské identity. Na koncertu zazněly ty nejznámější skladby z každé země. Protože společná Evropa je daleko víc než jen právní identitou: je to projekt, ve kterém se všichni Evropané cítíme být součástí jedné kultury.

Návštěvníci koncertu si vyposlechli skladby jako Slavnostní předehra 1812 od Čajkovského, Slavnostní vojenské pochody od Edgara, Va, pensiero od Verdiho, Na krásném modrém Dunaji od Strausse, Vltava od Smetany nebo Aranjuezský koncert od Rodriga. Koncert vyvrcholil hymnou Evropské Unie a Rady Evropy, Devátou symfonií od Beethovena.