Madrid Nuevo Norte

Nov 23, 2023


Minulé pondělí 13. listopadu se prezident naší komory Boris Mochnáč a ředitelka Jitka Loucká setkali společně s řediteli a prezidenty evropských obchodních komor v Crea Madrid Nuevo Norte , ambiciózním projektu nejvýznamnější městské transformace, kterou španělské hlavní město zažije, a která má zlepšit kvalitu života jeho obyvatel a vytvořit efektivnější, udržitelnější a prosperující Madrid. 

Madrid Nuevo Norte

400 000 m² zelených ploch

10 500 bytů

20 hektarů krytých železničních tratí

významný socioekonomický dopad generující HDP ve výši 15,2 miliardy eur.

350 000 pracovních míst spojených s projektem

více než 4 miliony EUR veřejných příjmů 

Díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Edvarda Kožušníka doufáme, že se nám podaří představit příležitosti, které MNN nabízí také českým firmám. 

Doporučujeme firmám, aby se seznámily s podrobnostmi tohoto projektu a možnostmi, které nabízí.

Děkujeme Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid a Crea Madrid Nuevo Norte .