Míra zaměstnanosti a pozice zahraničních investic v Madridu lámou rekordy

Jun 29, 2023

Registr zahraničních investic Ministerstva průmyslu, cestovního ruchu a obchodu zveřejnil nejnovější údaje týkající se stavu přímých zahraničních investic ve Španělsku i v Madridu.

V případě Madridu dosáhl stav investic nového historického maxima. Tato zásoba je ekonomickým ukazatelem, který svědčí o trvalé důvěře mezinárodních investorů v místní ekonomiku a její podniky.

Od roku 2013 zahraniční investice v Madridu trvale rostou a v roce 2021 dosáhnou 363 064 milionů eur, čímž se Madrid stane vedoucím regionem v oblasti zahraničních investic s 69% podílem na celostátním objemu.

Stejně tak Madrid vede i v míře zaměstnanosti spojené se zahraničními investicemi ve Španělsku, konkrétně podle údajů z registru odpovídajících konci roku 2021 bylo v Madridu registrováno 569 948 pracovních míst spojených s touto hospodářskou činností.

Na deset největších investorů připadá 86 % zaměstnanosti v podnicích se zahraniční účastí v Madridu. Vedoucí postavení si stejně jako od roku 2007 udržuje Francie se 127 782 pracovními místy, což představuje 22,4 % z celkového počtu pracovních míst. Spojené státy si upevňují druhou pozici se 107 294 pracovními místy, což představuje 18,8 % z celkového počtu, následuje Německo s 61 663 pracovními místy (10,8 %), Velká Británie s 55 236 pracovními místy (9,7 %) a dceřiné společnosti španělských podniků v zahraničí s 31 589 pracovními místy (5,5 %).

Seznam hlavních investorů z hlediska počtu pracovních míst vytvořených v Madridu doplňují Mexiko (25 699 pracovních míst), Nizozemsko (21 653), Švýcarsko (20 191), Švédsko (19 632) a Itálie (18 540).

Rozdělení zaměstnanosti podle odvětví rovněž vykazuje vysokou koncentraci. Sektor služeb představuje 81 % zaměstnanosti v podnicích se zahraniční účastí v Madridu, následuje průmysl (15 %), stavebnictví (3,1 %) a primární sektor (0,4 %).