Nový člen – Jan Kocmánek

Sep 14, 2018

Vítáme nového člena pana Jana Kocmánka!

Pan Kocmánek se věnuje tlumočení a překladům a řadí se mezi členy nepodnikatele. Studoval na španělské střední škole v České republice a i svůj profesní život spojil hned od počátků se španělským jazykem. Pracoval ve španělské firmě Viza Auto v Plzni jako překladatel a momentálně překládá a koordinuje španělské zamětnance ve společnosti Adecco Group, taktéž v Plzni.

Vstup do komory pro pana Kocmánka znamená více příležitostí ve španělsko-českém světě a na mezinárodním poli obecně.