Nový prezident Evropských obchodních komor ve Španělsku

Feb 20, 2024

Sdružení Evropských obchodních komor ve Španělsku (Cámaras de Comercio Europeas en España), které bylo založeno před 20 lety, se skládá z 19 obchodních komor zastupujících 16 evropských zemí. Společně zastupuje zájmy více než 7 000 španělských firem, generujících roční obrat přesahující 300 000 milionů eur a poskytujících více než 1,3 milionu pracovních míst.

Evropské obchodní komory ve Španělsku sehrávají klíčovou roli při zprostředkovávání mezinárodních obchodních vztahů, poskytují podporu a zdroje firmám, které hledají příležitosti na evropském trhu. Zaměřují se na podporu zahraničního obchodu, pomáhají španělským firmám rozšiřovat své aktivity v evropských zemích a naopak. Poskytují přístup k informacím o tržních příležitostech, obchodních předpisech a ekonomických trendech. Kromě toho nabízejí poradenství a vedení firmám, které chtějí zahájit nebo rozšířit své obchodní aktivity v evropském prostoru, zahrnující oblasti jako obchodní legislativa, celní záležitosti, daně a další relevantní aspekty. Pravidelně se také setkávají s vládními autoritami.

Akce a události jsou klíčovou součástí jejich činnosti: pořádají firemní akce, konference, semináře a setkání, která podporují interakci a spolupráci mezi španělskými a evropskými firmami a institucemi. Tyto akce nabízejí cenné příležitosti k navazování obchodních kontaktů a sdílení zkušeností.

Hispánsko-česká obchodní komora je součástí tohoto sdružení.

Prezidentství Evropských obchodních komor funguje na rotačním principu. Pro rok 2024 převzal tuto klíčovou a náročnou pozici prezident Hispánsko-polské obchodní komory, Javier Sosnowski. Předání prezidentského úřadu proběhlo během prvního EUROPEAN BUSINESS DRINK roku 2024 v Madridu. Na akci bylo přítomno kolem stovky účastníků, kteří si užili obohacující mezinárodní networking při příležitosti dvacátého výročí této cenné spolupráce.

Těšíme na další akce, nyní pod záštitou Hispánsko-polské obchodní komory, a přejeme jí mnoho úspěchů při plnění této čestné funkce.