Oběd s velvyslancem ČR

Nov 30, 2022

V úterý 29. listopadu jsme společně se Sdružením Evropských obchodních komor ve Španělsku uspořádali neformální oběd s velvyslancem České republiky Ivanem Jančárkem, který byl jednou z akcí pořádaných v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

Součástí oběda předsedů komor byl také projev velvyslance, v němž vyzdvihl klíčové body českého předsednictví a věnoval se několika aktuálním evropským tématům.

Děkujeme všem, kteří se k nám připojili při této velmi úspěšné akci.