Ocenění za internacionalizaci pro Hispánsko-českou obchodní komoru

Oct 8, 2018

Na IX. ročníku Mezinárodního kongresu zahraničního obchodu, který se tentokrát od 3 do 5. října 2018 v Kartageně, obdržela Hispánico-česká obchodní komora z rukou INFEBEXu (International Federation for the Promotion and Develompent of Foreign Business and Trade) referenční ocenění z oblasti zahraničního obchodu, jakožto bilateránlí obchodní komora. Tento certifikát uznává, že naše asociace spluňuje veškeré stanovené požadavky:

1.- Networking
2.- Schopnost mezinárodní komunikace
3.- Jasné a přehledné poskytování služeb
4.- Schopnost rozvinout vztahy s veřejností na mezinárodní úroveň
5.- Schopnost organizovat mezinárodní události
6.- Profesionální kvalifikace týmu

Ocenění nám předal výkonný ředitel kongresu, pan Miguel Ángel Martín Martín.

Tohoto ocenění si velmi vážíme! Děkujeme!