,,Podpory a jak se k nim dostat”, obchodní setkání

Feb 11, 2021

Hispánsko-dánská obchodní komora

Dnes jsme se zúčastnili on-line obchodního setkání, které organizoval náš kolega ze Sdružení evropských obchodních komor ve Španělsku, Hispánsko-dánská obchodní komora, na téma ,,Podpory a jak se k nim dostat. Budoucnost začíná dnes a blízko tebe.”

Jako první promluvil David Valle Rodríguez, generální ředitel pro Průmysl, energetiku a doly v Madridu, který představil podpory nabízené autonomním společenstvím. Zde bychom rádi vyzdvihli zejména Podpory pro energetickou účinnost a Program na pomoc průmyslovým společnostem v souvislosti s Covidem-19 a dalšími zdraví škodlivými činiteli a prvky, které ohrožují zaměstnance. Cílem zmíněných podpor je zlepšit energetickou účinnost společností, od malých a středních podniků až po velké společnosti.

Následně proběhla diskuze u kulatého stolu, moderovaná Rafaelem Ramosem Ruizem, manažerem rozvoje podnikání společnosti Danfoss ve Španělsku a Portugalsku. Debata byla protkána zajímavými postřehy řečníků, odborníků v oblasti energetické účinnosti a průmyslových společností. Byla vyslovena naděje, kterou společnosti vkládají do Evropských fondů pro obnovu, jež budou klást důraz na ekologickou a energetickou transformaci a digitalizaci. Rovněž jsme vyslechli zkušenosti několika společností, které využily Podpory na energetickou účinnost od autonomního společenství Madrid a které ocenily příležitost modernizovat svá zařízení a snížit jejich spotřebu energie.

Nakonec ředitelka institucionálních vztahů Madrid Network, Gema Sanz, uvedla závěry tohoto on-line setkání a zdůraznila význam podpor, které jsou zásadní pro zlepšení konkurenceschopnosti společnosti a jejichž základním cílem je posunout společnost vpřed.

Jménem Hispánsko-české obchodní komory děkujeme organizátorům a přednášejícím za realizaci přínosného a produktivního obchodního setkání pro všechny účastníky.