Preventivní opatření proti koronaviru

Apr 1, 2020

Vzhledem k preventivnímu opatření v souvislosti s COVID-19 (Koronavirus) se řídíme pokyny Ministerstva zdravotnictví  a pracujeme na dálku. Z tohoto důvodu nejsme k zastižení na našich pevných telefonních linkách (Madrid: +34 913 508 680, Praha: +420 228 882 267).

V každém případě nás můžete kontaktovat e-mailem: madrid@cchc.eu, praha@cchc.eu.

Jsme Vám plně k dispozici.

Vaše Hispánsko-česká obchodní komora