Přivítání nového člena: INVALL

Jun 17, 2021

Z Hispánsko-české obchodní komory jsme velice potěšeni, že Vám můžeme představit našeho nového partnera, společnost INVALL.

INVALL čelí výzvám inženýrství, a to prostřednictvím projektů v rámci veřejnách či soukromých zakázek. Činnost firmy se zaměřuje na řízení projektů souvisejících s energetickou účinností, územním plánováním, vodohospodářstvím, telekomunikacemi a průmyslem.
 
Za dobu své působnosti se technický tým INVALL specializoval na různé oblasti činnosti, což umožnilo přítomnost společnosti v celém hodnotovém řetězci projektu: od studií proveditelnosti, návrhu projektu, zpracování licencí, přes řízení a dohled nad samotnými pracemi až po jejich následnou údržbu.
 
Posláním firmy je poskytovat řešení španělskému průmyslu v oblastech energetické udržitelnosti, řízení vodního cyklu a efektivity v průmyslových procesech. Vizí INVALL je pak stát se přední společností v oboru s portfoliem spokojených a loajálních klientů a rovněž značkou uznávanou ve španělském průmyslu pro svou excelenci, inovace, orientaci na řešení a pro svůj model řízení talentů.

Pro více informací navštivte webové stránky INVALL.