Přivítání nového člena: S&V LEGAL

Jun 17, 2021

Je nám potěšením představit Vám našeho nového partnera – českou advokátní kancelář Sniehotta & Vajda Legal.

Advokátní kancelář Sniehotta & Vajda Legal byla založena v roce 2018  s cílem poskytovat rychlé, efektivní,individualizovanéa obchodně orientované právní poradenství. Vzhledem k profesním a osobním zkušenostem svých advokátů se Sniehotta & Vajda Legal zaměřuje rovněž na španělsky hovořící klientelu. Advokátní kancelář má své sídlo v Praze.

Ve své advokátní praxi se Sniehotta & Vajda Legal specializuje jak na poskytování právní pomoci španělským a latinskoamerickým korporacím působícím na českém trhu, tak i jejich tuzemským dceřiným společnostem. Advokáti ze Sniehotta & Vajda Legal dále pomáhají španělsky mluvícím manažerům zorientovat se v českém právním prostředí. Právní poradenství však zajišťují i pro fyzické osoby hovořící španělsky, které na území České republiky pracují, studují nebo podnikají.
 
Své služby a zkušenosti naše nová členská advokátní kancelář však nabízí i českým podnikatelům, kteří chtějí proniknout na hispánské trhy. V této souvislosti nabízí nejen svou znalost jazyka, ale i mentality a prostředí.

Advokátní kancelář Sniehotta & Vajda Legal staví na právnících a daňových poradcích, kteří mají bohaté zkušenosti z předních českých a prestižních mezinárodních advokátních kanceláří a poradenských společností. Společnost ve své advokátní praxi spojuje právní a daňové služby, což zaručuje komplexnost poskytnutého poradenství i s přesahem do obhajoby klientů v oblasti trestního práva.

Náš nový člen standardně zajišťuje právní služby v oblasti trestního, občanského, rodinného, obchodního, správního a dopravního práva. Nadto vyzdvihuje své zaměření na komplexní právní poradenství obchodním korporacím, a to od smluvního práva, přes právo korporátní a pracovní, až po přípravu a implementaci compliance programů a v případě sporu i na zastupování klientů v soudních a správních řízeních. Dále se úzce specializuje na obor práva nemovitostí a práva hospodářské soutěže.

Advokátní kancelář Sniehotta & Vajda Legal poskytuje své služby v českémšpanělském a anglickém jazyce.

V případě zájmu kontaktujte advokátní kancelář Sniehotta & Vajda Legal prostřednictvím e-mailové adresy info@svlegal.eu, telefonicky na čísle +420 723 276 015 nebo navštivte webové stránky.