Rozhovor s novým českým velvyslancem Liborem Sečkou

Oct 26, 2023

V rozhovoru jsme vyzpovídali nově jmenovaného velvyslance České republiky ve Španělsku Libora Sečku, který před svým srpnovým zvolením do čela velvyslanectví v Madridu působil jako velvyslanec České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a v Číně. Během tohoto rozhovoru nám velvyslanec Sečka podrobně přiblíží svou kariéru a mimo jiné se s námi podělí o své hlavní cíle, priority a výzvy v diplomatické funkci ve Španělsku.

“Viděli jsme, že máte za sebou úspěšnou kariéru českého velvyslance v mnoha zemích, můžete nám stručně přiblížit svou cestu do Španělska?

Mé více než třicetileté diplomatické zkušenosti jsou velmi bohaté a rozmanité, za což jsem velmi vděčný. Svou kariéru jsem zahájil v roce 1986 na Ministerstvu zahraničních věcí Československa v západoevropském odboru. V roce 1990 jsem přišel do Madridu jako první tajemník československého velvyslanectví ve Španělsku.

Od té doby jsem zastával řadu funkcí, nejprve jako poradce ve Španělsku, tentokrát na velvyslanectví České republiky, a poté v Praze jako ředitel odboru politických vztahů Evropské unie na Ministerstvu zahraničních věcí.

V roce 1999 jsem měl tu čest být velvyslancem naší země v Mexiku a následně v Itálii a na Maltě. V roce 2006 jsem se vrátil na Ministerstvo zahraničních věcí jako generální ředitel sekce Evropské unie.

V letech 2009 až 2015 jsem působil jako velvyslanec v Číně, kde jsem měl možnost poznat hospodářský rozvoj v rámci mimořádně bohaté kulturní oblasti. Jak z České republiky, tak v Evropě v současné době hledáme a kalibrujeme optimální přístup k této nepostradatelné, ale někdy také nepředvídatelné zemi v mnoha globálních sférách. V letech 2016-2021 jsem měl tu čest působit jako velvyslanec České republiky ve Velké Británii, zemi, se kterou máme po brexitu mimořádně úzké vztahy.

Po návratu do České republiky jsem mohl uplatnit své diplomatické zkušenosti jako zvláštní představitel našeho ministra zahraničních věcí pro indo-pacifickou oblast. V této oblasti udržuji fantastické vztahy se svým španělským protějškem.

Různorodost pozic a zkušeností a mé nadšení pro diplomacii mi poskytly široký pohled na mezinárodní politiku a vývoj a umožnily mi aktivně přispívat k cílům české zahraniční politiky. Můj cíl je v tuto chvíli jasný – pozvednout vynikající vztahy se Španělskem na ještě vyšší úroveň, což je fascinující úkol.

“Jaké jsou vaše hlavní cíle, priority a výzvy ve funkci velvyslance ve Španělsku?

Jak řekl náš premiér Petr Fiala při setkání s českými velvyslanci, chceme co nejvíce rozšířit povědomí o České republice a ukázat se jako spolehlivý, atraktivní a zajímavý partner s velkým potenciálem.

V tomto ohledu bych rád vytvořil dynamický rámec pro bilaterální vztahy se Španělskem. Nemělo by jít jen o momentální aktivity, ale o stálé a trvalé interakce. Chci i nadále objevovat všechny nevyužité příležitosti a oblasti, které naše již tak rozsáhlé vztahy mohou ještě nabídnout.

Chtěl bych, aby vztahy byly ještě plynulejší a aby se pomocí hesel týkajících se automobilového průmyslu, který je příkladem odvětví mimořádného významu pro obě země, zvýšila rychlost. Chceme vést pravidelný a intenzivnější dialog na všech úrovních – politické, ekonomické, kulturní a samozřejmě i na individuální a lidské úrovni.

Se Španělskem plně sdílíme demokratické hodnoty a chápání toho, co je v dnešním reálném světě skutečně důležité. Geopoliticky jsme pod silným tlakem nejen Ruska, ale i Číny a dalších aktérů. Jsme v závodě týkajícím se myšlení a – nechci přehánět – srdce celého světa. Jsem přesvědčen, že Evropa, zejména ve svém politickém, ekonomickém, hodnotovém a právním vyjádření v rámci Evropské unie, může světu a více lidem nabídnout své nejsilnější demokratické přesvědčení a vzory.

Česká republika může se Španělskem úzce spolupracovat, a to je pro mě podstatné. Snažíme se prosazovat demokracii jako naši cestu a náš společný úkol. Rozšířením naší politické komunikace bychom mohli prohloubit naše společné silné stránky. Cílem je oživit politický dialog prostřednictvím setkání ministrů a premiérů. Za úspěch bych považoval přivítání krále Felipeho VI. a královny Letizie v České republice. Rádi bychom samozřejmě prohloubili i naše kulturní vztahy, které mohou podpořit obchodní vztahy jako most.

“Během vašeho působení v Číně se vám podařilo obnovit a rozvinout politickou komunikaci. Pomáhal ste obnovit letecké spojení mezi Prahou a Pekingem. Myslíte si, že ve Španělsku čelí podobným výzvám?

Španělsko je jednou z oblíbených destinací českých občanů. V současné době je v provozu mnoho letů, včetně charterových. Toto spojení je pro obě země velmi důležité. Cestovní ruch a hospodářská výměna se po pandemii Covid-19 obnovily, ale rádi bychom měli více leteckých spojení.

Chápeme, že ekonomika je v tomto ohledu klíčovým faktorem. Zkušební charterový let mezi Córdobou a Prahou by měl být zahájen v prosinci. Ryanair se také rozhodl zvýšit frekvenci letů z Prahy do španělských měst včetně Madridu. Tyto pozitivní plány podporujeme zejména v době nedávných oslav 100. výročí založení Českých aerolinií.

“Máte na mysli nějakou strategii, jak posílit obchodní vztahy mezi našimi zeměmi?”

V procesu vzájemného poznávání bychom se rádi zaměřili na odvětví, kterým byla dosud věnována poměrně malá pozornost.

Kromě tradičních oblastí, jako je pivovarnictví, sklářství nebo automobilový průmysl, vidíme velké perspektivy v kosmickém průmyslu a technologiích a v energetice. Nemohu opomenout dopravu a dopravní systémy, ale také například využití environmentálně citlivých těžebních technologií, kde máme znalosti, schopnosti a nové technologie související například s těžebním průmyslem.

Budeme podporovat již probíhající procesy, které mají přilákat španělské investice. Neméně důležité jsou i rostoucí investice českých firem ve Španělsku.

“Dříve jste pracoval na velvyslanectví ve Španělsku a po téměř 30 letech jste se vrátil – je to náhoda, nebo vás Španělsko a jeho kultura okouzlily?”

To není náhoda. Španělsko miluji a při návratu cítím směs nostalgie a nadšení. Žasnu nad tím, jak se vyvinulo a zároveň si zachovalo své bohaté kulturní dědictví a ducha.

Dlážděné ulice a historické budovy jsou svědky staleté historie, zatímco pulzující městský život a prvotřídní kuchyně mi připomínají, proč jsem si Španělsko zamiloval při svých prvních pobytech. Díky atmosféře země se cítím jako doma.

Španělsko mělo vždy zvláštní místo v mém srdci a po návratu vím, že se vracím na místo, které považuji za svůj druhý domov

“Jaké jsou vaše první dojmy ze Španělska, změnilo se v průběhu let?

Obecně se toho hodně změnilo, ale je také překvapivé a stejně důležité, kolik věcí se nezměnilo. Španělský duch a přátelskost lákají každého, kdo chce tuto zemi lépe poznat.

Co se týče změn, rozvinutá infrastruktura, působivé nové budovy, více než polovina energetických zdrojů pochází z obnovitelných zdrojů. Španělsko udělalo důležitý krok do budoucnosti.

“Jak jste se stal velvyslancem, byl to váš dětský sen, nebo jste snil o jiné profesi?

Snil jsem o tom, že budu námořníkem. Myslím to vážně, bylo to téměř do konce základní školy. Chtěl jsem studovat námořnictví v polském Gdaňsku. V té době mělo Československo 14 lodí, přestože bylo zemí bez moře, a já jsem přečetl všechny dostupné knihy o významných postavách námořní historie, jako byl Magellan nebo Elcano.

Tato romantická vášeň mi zůstala na dlouhou dobu. Je třeba říci, že být diplomatem se od života dobrodruhů příliš neliší, takže věnovat se diplomatickému životu byla volba učiněná z rozumu i srdce zároveň.

“Jako velvyslanec jste již působil v několika zemích, dostal jste se kvůli rozdílnosti kultur do nějakých nepříjemných nebo vtipných situací, o které se s námi můžete podělit?”

V průběhu let jsem zažil mnoho anekdot. O jednu kuriózní se mohu podělit. Po svém příjezdu do Mexika, mém prvním působení ve funkci velvyslance, jsem si myslel, že bude velmi podobné Španělsku, ale nemusí tomu tak být, každá země má svá jedinečná specifika. Mexiko je také rozmanitá a fascinující země.

Jak už jsem říkal, po příjezdu dorazila část našeho nábytku, který zůstal na zahradě rozebraný, protože měli přijet technici a sestavit ho. Ve chvíli, kdy hrozil déšť, a když viděli mou naléhavost a neodbytnost, se mě pracovníci dopravy žertem zeptali, jestli je nechci zatknout. Věc se samozřejmě okamžitě vyřešila a v dešti nic nezůstalo.

“Jaké koníčky a zábavy vám pomáhají relaxovat po náročném dni v diplomatických službách?”

Literatura a sport – cyklistika a běh. S mým týmem z ambasády jsme se 1. října zúčastnili závodu na podporu lidí s Downovým syndromem.

Musím dodat, že musíme klást důraz na sportovní diplomacii. Sport je velmi důležitý, a to nejen po fyzické a psychické stránce, ale i po stránce politické. Může být trvalým nástrojem míru a přátelství.