Slavnostní recepce ke státnímu svátku

Sep 30, 2019

Ve středu 26. září jsme se zúčastnili na pozvání pana
velvyslance České republiky Ivana Jančárka koncertu klasické hudby v Palaciu Bauer v Madridu, na kterém zazněly skladby Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka od souboru Smetanovo trio, při příležitosti oslav státního svátku České republiky.

Pan Velvyslanec Jančárek během svého proslovu přivítal hosty z diplomatických kruhů, kultury a obchodu a uvedl na pódium sólisty ze světově proslulého Tria Smetana.
Po koncertě proběhla slavnostní recepce, které se zúčastnilo 250 hostů mezi nimi i Hispánsko-česká obchodní komora. Sponsory večera byly firmy Škoda Auto a ČSA, se kterými úzce spolupracujeme.

Uvodní slovo pana velvyslance České republiky Ivana Jančárka
Sólisté Smetanova tria

Zdroj: CCHC Foto: Stanislav Škoda, České centrum v Madridu