Spain – Czech Republic, SPACE INDUSTRY DAY

Dec 15, 2021

Společnosti z vesmírného průmyslu ve Španělsku a České republice spojují své obchodní vazby a příležitosti na business misi v sídle ICEX.

V úterý 14. prosince v 10:00 hodin začalo fórum Spain – Czech Republic SPACE INDUSTRY DAY, na kterém byla přítomna i CCHC.

Akci zahájila státní tajemnice pro obchod Španělska, pí. Xiana Méndez Bértolo, náměstkyně Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pí. Martina Tauberová a pan Ivan Jančárek, velvyslanec České Republiky ve Španělsku.

Na fóru se prezentovaly firmy a instituce z obou zemí. Z České republiky vystoupili pan Ondřej Šváb, vedoucí odboru kosmických technologií a aplikací ITS Ministerstva dopravy a pan Petr Bareš, prezident Czech Space Alliance. Za Španělsko vystoupil pan Jorge Potti, viceprezident TEDAE (vesmírného oddělení) – Španělské asociace společností obrany, bezpečnosti, letectví a kosmických technologií. Druhá část byla zaměřena na zúčastněné společnosti a B2B setkání zástupců obou zemí.

Ondřej Šváb nám řekl o Cílech národního kosmického plánu (2020 – 2025):

Maximalizovat návratnost investic

Vytvářet, chránit a využívat práva duševního vlastnictví

Zvýšit spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem

Být inovativní a disruptivní

Být excelentní

Vytvářet synergie mezi společnostmi a mezi SME a velkým průmyslem

Zvýšit podíl soukromých investic

Stimulovat a urychlit transfer technologií a znalostí

Toto fórum bylo jedním ze setkání business mise českých firem v oblasti vesmírného průmyslu pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, CzechTrade, Czech Space Alliance, Ministrestvem dopravy ČR a Velvyslanectvím ČR v Madridu. Společnosti se v Madridu setkaly s 3 desítkami španělských společností a mj. navštívily místní Deep Space Antenu. Pokračují svoji návštěvu do Bilbaa, kde se setkají s dalšími 20 španělskými společnostmi z vesmírného průmyslu.

Všem organizátorům gratulujeme ke skvěle odvedené práci.