Španělská franšíza ve světě

Apr 21, 2021

V úterý 20. dubna 2021 se Hispánsko-česká obchodní komora zúčastnila oficiálního představení zprávy „Španělská franšíza ve světě 2021“, kterou připravila Španělská asociace franšízorů (AEF) ve spolupráci s ICEX Spain Export and InvestmentsCajamar Cooperative Group.

Hlavním závěrem studie z roku 2021 se stala skutečnost, že výskyt pandemie COVID-19 zpomalil plány mezinárodní expanze po celém světě. V současné době existuje 307 španělských franšíz, které působí mimo území Španělska, což představuje o 46 sítí méně a pokles o 13 % ve srovnání s předchozím rokem. 

Španělské franšízy působí v celkem 139 zemích a otevřely 20 804 poboček na zahraničních trzích, což je o 1 112 méně než v roce 2019 (pokles o 5 %).  Je tedy možné odvodit, že franšízy, které přestaly působit na zahraničních trzích, byly zejména takové s malou penetrací na mezinárodní scéně.

Mezi odvětví, která vynikají z hlediska přítomnosti španělských franšíz v zahraničí, patří: móda (přední sektor s 80 sítěmi a 9 900 obchody), hoteliérstvírestauratérstvípotravinářský sektor.

Pokud jde o preferované destinace španělských franšízorů, Portugalsko nadále zaujímá pomyslné první místo v žebříčku, a to se 166 španělskými franšízami na domácí půdě. To znamená, že více než 50 % španělských franšíz s mezinárodní působností operuje právě v Portugalsku. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že Itálie se poprvé stala zemí s největším počtem provozoven, a to s 2 431 prodejnami. Předčila tak  Portugalsko s 2 230 provozovnami.

Více informací: https://www.franquiciadores.com/la-franquicia-espanola-mundo/.