Španělsko bude v druhé polovině roku 2023 popáté předsedat Radě Evropské unie

Jun 26, 2023

Španělsko převezme předsednictví v druhé polovině roku 2023, od 1. července do 31. prosince, v období velkých výzev pro členské státy i celou Evropskou unii. Španělské předsednictví si pro své šestiměsíční funkční období stanovilo čtyři priority.

Reindustrializace EU a zajištění její otevřené strategické autonomie

Mezinárodní otevřenost v posledních sedmi desetiletích byla pro EU velmi přínosná a umožnila jí dosáhnout úrovně hospodářského růstu a sociálního blahobytu, která by v podmínkách protekcionismu nebyla možná.

Mezinárodní otevřenost však také usnadnila procesy offshoringu, které způsobily, že jsme ztratili průmyslová odvětví ve strategických odvětvích, a vedly k tomu, že jsme se stali příliš závislými na třetích zemích v oblastech, jako je energetika, zdravotnictví, digitální technologie a potraviny.

Nyní probíhající geopolitické, technologické a environmentální změny nám dávají příležitost tento trend zvrátit a přilákat na evropské území nové podniky a pracovní místa, což povede k vytváření bohatství a snížení naší vnější zranitelnosti. 

Za tímto účelem bude španělské předsednictví pracovat na dvou frontách. Na jedné straně budeme podporovat ty dokumenty, které umožní podpořit rozvoj strategických průmyslových odvětví a technologií v Evropě, rozšíření a diverzifikaci našich obchodních vztahů a posílení našich dodavatelských řetězců, přičemž zvláštní význam budeme přikládat summitu EU-CELAC a následným krokům.

Na druhé straně navrhneme společnou strategii pro zajištění hospodářské bezpečnosti EU a jejího vedoucího postavení ve světě do roku 2030, která zajistí kontinuitu a hloubku práce evropských institucí a plánu, na němž se dohodlo 27 členských států na neformálním zasedání hlav států a předsedů vlád ve Versailles v březnu 2022.

Podpora ekologického přechodu a přizpůsobení se životnímu prostředí

Pro Evropany není omezování změny klimatu a zhoršování životního prostředí pouze právní a morální povinností. Je to také obrovská příležitost. Pokud ji provedeme dobře, umožní nám ekologický přechod drasticky snížit naši závislost na energii a surovinách, podstatně snížit naše účty za elektřinu, zvýšit konkurenceschopnost našich podniků a vytvořit jen v tomto desetiletí téměř milion pracovních míst.

Španělské předsednictví udělá vše pro to, aby tento přechod usnadnilo. Budeme prosazovat reformu trhu s elektřinou, která urychlí zavádění obnovitelných zdrojů energie, sníží ceny elektřiny a zlepší stabilitu systému.

Urychlíme zpracování dosud neuzavřených legislativních souborů Fit for 55, jako je balíček o plynu a vodíku a nařízení o energetické účinnosti. A budeme podporovat opatření na snížení množství odpadu a mikroplastů, udržitelný design výrobků a výrobu ekologických paliv. To vše proto, aby EU nadále vedla celosvětový boj proti změně klimatu a aby tak činila prostřednictvím vytváření bohatství a nových příležitostí na celém svém území.

Podpora větší sociální a ekonomické spravedlnosti

V budoucnu to k růstu evropského HDP stačit nebude. Bude nutné zajistit, aby se vytvořené bohatství dostalo ke všem občanům a sloužilo ke zlepšení jejich příležitostí a životních podmínek. Potřebujeme ekonomiku, která bude konkurenceschopnější, ale také spravedlivější a pečlivější. 

Z tohoto důvodu se španělské předsednictví zasadí o zavedení minimálních a společných standardů zdanění právnických osob ve všech členských státech a bude bojovat proti daňovým únikům velkých nadnárodních společností, které EU každoročně stojí 1,5 bodu HDP, tedy tolik, kolik vydává na bydlení a ochranu životního prostředí.

Budeme rovněž usilovat o řádnou revizi víceletého finančního rámce na období 2021-2027 a o reformu fiskálních pravidel, která by překonala úsporná opatření, zvýšila transparentnost a spojila udržitelnost veřejných financí s řádným financováním ekologické a digitální transformace.

V neposlední řadě budeme prosazovat rozšíření práv pracovníků v několika oblastech a zranitelných skupin, jako jsou děti, ženy trpící genderově podmíněným násilím a osoby se zdravotním postižením.

Posílení evropské jednoty

Ve světě nejistoty a rostoucího geopolitického napětí musí EU zůstat jednotná. Proto musí členské státy pokračovat v pokroku v oblasti integrace a rozvíjet nástroje, které nám umožní společně čelit velkým výzvám naší doby.

Za tímto účelem bude španělské předsednictví prosazovat větší prohloubení vnitřního trhu, dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů, konsolidaci a zdokonalení společných nástrojů, jako jsou fondy NextGenerationEU, účinnější a koordinovanější řízení migračních a azylových procesů a koordinovanou podporu Ukrajiny a dalších sousedních států.

Budeme rovněž usilovat o rozvoj naší společné identity a hodnot a o novou fázi rozvoje evropského projektu. 

Link: https://spanish-presidency.consilium.europa.eu/es/programa/prioridades/