UDRŽITELNOST A ZMĚNA KLIMATU: Role společností

Oct 23, 2020

Středa, 21. října 2020

Španělské sdružení nadnárodních společností (Multinacionales por marca España) pořádalo ve středu 21. října online konferenci o udržitelnosti, změně klimatu a úloze společností. Na této konferenci byla řeč o konkurenčních společnostech, které generují výhody, jimiž jsou schopny dlouhodobě přispívat k udržitelnému rozvoji, vytvářet bohatství a zaměstnanosti, aniž by byly ohroženy potřeby společnosti.

Role těchto společností pomáhá vytvářet příznivé podnikatelské prostředí, jenž napomáhá Španělsku stát se dynamickou ekonomikou a integrovat znalosti ekonomiky, stimulovat podnikatelského ducha, hospodářský růst, udržitelný rozvoj a maximalizovat sociální, ekonomický a environmentální rozměr. Nadnárodní sdružení španělské značky představilo mnoho návrhů, mezi než patří:

  • Udržitelnost životního prostředí 
  • Obnovitelné energie 
  • Úspora a recyklace vody 
  • Odolná a udržitelná města a komunity 

Online konferenci můžete zhlédnout zde.