Ustanovení Oficiální Obchodní komory Španělska v České republice

Nov 20, 2019

Oficiální obchodní komora Španělska v České republice (COCERC) zahájila svou činnost dne 13. listopadu svojí slavnostní ustavující schůzí v Praze. Na schůzi byly představeny cíle komory a její organizační struktura. Hlavním úkolem projektu je zintenzívnění vztahů mezi Španělskem a Českou republikou na obchodní, kulturní a sociální úrovni. Projekt podpořilo španělské velvyslanectví v čele se španělským velvyslancem v Praze, panem Ángelem Lossadou Torres-Quevedo

Vedení komory je složeno z minimálně 7 členů a maximálně 15 členů. Prvními jmenovanými členy vedení jsou prezident komory José Carlos Lozano a dále José Luis Atienza, Ramón García de Ocio, Guillermo Moreno, Jaime Trebolle, Dušan Popelka a Ignacio Villa. 

Slavnostního aktu bylo přítomno přes 50 účastníků včetně zástupců firem Laufen, Moreno Vlk & Asociados, Dorado Tours a další hosté, mezi nimi i osobnosti z vědy a kultury jako tanečnice flamenka Virginia Delgado, profesor kinematografie Diego Fandos nebo fyzik Xavier Martí Rivorosa.

Schůze se konala v prostorách Kanceláře pro Obchod Španělska. Velvyslanec Ángel Lossada a obchodní atašé José Manuel Revuelta COCERCu poskytli prozatímní prostory španělského velvyslanectví do doby, než se rozběhne každodenní činnost nové komory. 

Dušan Popelka, člen vedení zdůraznil: „Účelem tohoto projektu je zintenzivnit vztahy mezi Španělskem a Českou republikou nejen v obchodní činnosti, ale i v mezilidské rovině. Členy komory mohou být nejen firmy, ale i další právnické nebo i fyzické osoby.“

Prezident komory José Carlos Lozano dále uvedl „Chceme být komorou, která slouží nejen firmám, ale i jednotlivcům, kteří jsou s oběmi zeměmi spjatí. Chceme propojit nejen obchodní, ale i kulturní svět obou států.”

Zdroj: Radio Praga, Dos Mundos.cz Foto: Velvyslanectví Španělska v Praze