Zakladatel Hispánsko-české obchodní komory obdržel prestižní ocenění Gratias Agit

Sep 15, 2021

Dne 28. září 2021, v rámci oslav Dne české státnosti došlo k předání významného ocenění Gratias Agit panu Jose Julio Moreno Baena. Ocenění bylo předáno přímo v rezidenci velvyslance České republiky v Madridu.  

Cena Gratias Agit je prestižní ocenění, které je již od roku 1997 udělováno Ministerstvem zahraničí, osobnostem a organizacím, které se zasloužily o šíření dobrého jména za hranicemi České republiky. Jedná se o osobnosti či organizace, které napomáhají ke zviditelňování a prohlubování zájmu o naši zemi. Toto ocenění je pravidelně předáváno přímo z rukou ministra zahraničních věcí ČR, nicméně díky aktuální pandemické situaci obdrží většina laureátů v letošním roce cenu na zastupitelských úřadech v zemích jejich působnosti. 

V roce 2021 obdrželo Gratias Agit celkem 11 laureátů a jedním z nich byl právě jeden ze zakladatelů Hispánsko-české obchodní komory v Madridu.  

Julio Moreno, kulturní mecenáš a propagátor česko-španělského přátelství navštívil poprvé Českou republiku v roce 1995 při příležitosti hudebního vystoupení v pražské Betlémské kapli se Symfonickým orchestrem Chamartín, který v roce 1993 založil. Dle jeho slov se právě tady zrodila jeho láska k Česku, jeho bohaté kultuře, zvykům, tradicím a vřelosti obyvatel. Od té doby Julio pravidelně navštěvoval Českou republiku a postupně se v něm rodila touha propojit ji se svoji rodnou zemí – Španělskem, což se mu podařilo. V letech 1999–2002 ještě několikrát vystoupili se symfonickým orchestrem v pražském Rudolfinu a společně absolvovali koncertní turné po ČR, kde představili díla českých a španělských hudebních skladatelů. V roce 2006 bylo díky J. Morenovi a jeho kolegům slavnostně otevřeno české sídlo orchestru v jihomoravské obci Vracov, které má za cíl propojovat české a španělské umělce. Čtyři roky poté se Nadace Symfonického orchestru Chamartín, ve spolupráci s Vojenským uměleckým souborem Ondráš a pěveckým souborem Talía sešly ve společném představení u příležitosti španělského předsednictví EU. Zde dokázaly, že hudba je perfektní pouto spojující obyvatele Evropy.

Svoji vášeň ke španělsko-české kultuře přenesl i do profesního života. Nejprve se založením advokátní kanceláře Moreno-Vlk & Asociados, která funguje do dnes. Poté s projektem rehabilitace nynějšího Hotelu Barceló Palace v Brně. Nakonec svou vizí dosáhl propojení obchodních vztahů prostřednictvím vzniku Hispánsko-české obchodní komory v roce 2013, která dnes funguje jak v Madridu, kde má své sídlo, tak v pobočkách v Praze, Valencii, Tenerife a Barceloně.