Zpráva o franchisingu ve Španělsku 2019

Apr 13, 2019

“Zpráva o franchisingu ve Španělsku 2019”, vypracovaná Španělskou asociací franchisorů (Asociación Española de Franquiciadores – AEF), sponzorovaná Seskupením Cajamar.

Podle této oficiální zprávy o aktuální situaci systému franchisingu ve Španělsku, se všecha franchisingová odvětví navýšila a stále se navyšují, jednalo by se zejména o počet sítí (+2%), počet podniků (+4%), počet vytváření nových zaměstnání (+5,3%) a globální fakturování (+0,4%). Vyzdvihuje se také zvýšení počtu cizích značek, které se usadily ve Španělsku, a které momentálně dosahují celkem počtu 246, a to tedy 17,9% z celkové franchisy ve Španělsku.

Jeden z hlavních bodů této zprávy je, že systém franchisingu ve Španělsku začal znovu narůstat, tento rychlý růst je zaznamenán již pátým rokem po sobě, a to zejména, co se týče vytváření nových pracovních míst. Každým rokem je více a více firem, které sází na franchisu jako návrh řešení pro firemní růst. Pro srovnání se můžeme zaměřit např. na rok 2017, kdy systém franchis byl složen z 1 348, přičemž o rok později se toto číslo navýšilo o celkem 28 sítí navíc, což je narůst o celé 2%.

Ve Španělsku bylo za rok 2018 v sektoru franchisy fakturováno celkem 27 707,2 miliónů euro a v roce 2017 celkem 27 592 miliónů euro, což znamená 0,4% nárůst. V roce 2018 bylo fakturováno o 115,2 miliónů euro více než rok předešlý.

V roce 2018 byl zaznamenán 4% nárůst počtu franchisingových podniků. Jestliže v roce 2017 byl celkový počet funkčních podniků 74 398 a na konci roku 2018 se tato cifra vyšplhala na 77 397, celkově se počet funkčních franchisingových zařízení zvýšil o 2 999 podniků.

Co se týče zaměstnanosti v sektoru franchisingu, na konci roku 2018 bylo sečteno celkem 293 872 zaměstnanců ve zmíněném sektoru, což je o 14 921 (5,3%) více než na konci roku 2017.

Elektronický zdroj