Barometr obchodního klimatu 2020

Feb 26, 2021

25. února 2021 byl ve Španělsku představen Barometr obchodního klimatu 2020. Dle studie provedené společností ICEX-Invest in Spain, dále nadnárodními společnostmi pod značkou Marca España a rovněž IESE Business School, došlo k výraznému snížení celkového hodnocení příznivého podnikatelského klimatu ve Španělsku, a to vlivem vážné krize způsobené novým typem koronaviru. Výsledky za rok 2020 tak dosáhly průměrného hodnocení 2,8 z 5.

Barometr byl vytvořen na základě mínění více než 830 vedoucích zahraničních společností, které působí ve Španělsku. Dopad COVIDu-19 byl pro obchodní klima velmi negativní a 56 % manažerů se domnívá, že Španělsko ve srovnání s ostatními konkurenty ztratilo svoji atraktivitu jakožto vhodná destinace pro investice. Rok 2021 však bude z pohledu zahraničního investora rokem hospodářského oživení.

Studie je založena na analýze čtyř prvků: obecný výhled ve Španělsku, náklady, infrastruktura a zdroje a nakonec kvalita života. Zahraniční investoři zdůrazňují, že hlavní nedostatky nebo slabiny nacházejí zejména v oblasti daní. Byrokratická zátěž společností je hlavní nevýhodou vnímanou zahraničními podnikateli. Zdůrazňují také nedostatek lidského kapitálu na španělském trhu nebo znalost jazyků, což je jedna z priorit zahraničního investora.

Na druhou stranu, země disponuje řadou výhod a silných stránek, které jsou pro zahraniční investory atraktivní. Španělsko má především velmi dobrou úroveň infrastruktury (silnice, letiště, vysokorychlostní vlaky, telekomunikační systémy atd.). Kvalitní lidský kapitál je další silnou stránkou španělského trhu, což je velmi důležitý aspekt pro zahraniční investory, a to kvůli dostupnosti pracovních sil s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním. Velikost trhu je dle podnikatelů dalším z hlavních důvodů pro usazení se ve Španělsku. Kromě velikosti má španělský trh příznivou zeměpisnou polohu, která umožňuje snadný přístup na další trhy. Nakonec investoři vyzdvihují kvalitu života jako „historickou“ silnou stránku Španělska.

Kromě analýzy obecné situace je nutné zdůraznit opatření, která podnikatelé považují za nezbytná pro zvýšení zahraničních investic ve Španělsku. Tři nejčastější jsou snížení administrativní zátěže, zlepšení fiskálního rámce společností a větší flexibilita na trhu práce.