Alfons Mucha

Alfons Mucha

Alfons Mucha je jedním z nejznámějších umělců české moderny, známý svými dekorativními a reklamními díly zachycujícími krásu přírody a ženskost. Spojení mezi tímto umělcem a španělskou značkou čokolády Amatler z Barcelony není příliš známé, ale je to zajímavý příběh,...
Vítáme nového člena: HUBTRICK

Vítáme nového člena: HUBTRICK

Hubtrick je technologická platforma, na níž byla vyvinuta specializovaná řešení, která umožňují propojujit lidi hledající příležitosti s firmami nebo organizacemi hledajícími talenty nebo možnosti rozvoje svého podnikání. Řešení Hubtrick umožňují zefektivnit,...
Jak hudba spojuje Českou republiku a Španělsko

Jak hudba spojuje Českou republiku a Španělsko

Španělsko a Česká republika mají sice geograficky vzdálené, ale po staletí společné kulturní a umělecké dějiny. V následujícím textu se budeme zabývat kulturním tématem, které je oběma zemím společné: klasickou hudbou. Klasická hudba je již po staletí nedílnou...
PRÁVNÍ FORMY PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ A FIREM V ČESKU

PRÁVNÍ FORMY PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ A FIREM V ČESKU

Průvodce Českou republikou, který letos vydal ICEX obsahuje mimo jiné informace, jak v ČR založit firmu. Nejprve hovoří o možnosti zastoupení, které v České republice existuje jako právní figura a je s ním spojeno méně administrativních formalit a povinností než se...
ČESKÁ REPUBLIKA – POBÍDKY K PŘILÁKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH INVESTIC

ČESKÁ REPUBLIKA – POBÍDKY K PŘILÁKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH INVESTIC

Od vzniku České republiky v roce 1993 se země řídí liberálním investičním režimem pro přilákání zahraničních investic, který se stal jedním z pilířů její hospodářské politiky. Díky tomu se Česká republika etablovala jako jedna z ekonomik přecházejících na volný trh s...