European Business Drink v červnu 2017

European Business Drink v červnu 2017

Více jak 130 členů a pozvaných hostů ze strany Evropských obchodních komor se zúčastnilo předprázdninového European Business Drinku v Madridu 13. června. Cílem těchto pravidelních čtvrtletních setkání je možnost rozšířit si síť obchodních kontaktů a prohloubit...